215.364.2450

info@rfcmfg.com

Mon-Fri  |  9:00AM-5:00PM EST

Closed Saturday and Sunday

H/SHRINK TUBING

014NPBS
TUBING; 4720-01-570-9628; 397.20; EA; Tubing Convoluted Nylon 1/4" ID P/N: 014NPBS
Quantity
11464608-004
SLEEVING; 34.00; FT; P/N: 11464608-004 SLEEVING, GRADE FR-3/4
Quantity
120-001-12
ANNULAR CONVOLUTED TUBING; 5975-01-469-5460; 2.40; FT; P/N: 120-001-12 ANNULAR CONVOLUTED TUBING
Quantity
1859T11
TUBE POLYPROP; 5.00; FT; P/N: 1859T11 TUBE, POLYPROP 1/4" ODX 1/8"ID
Quantity
1859T12
TUBE POLYPROP 1/2'' OD; 5.00; FT; P/N: 1859T12 TUBE, POLYPROP 1/2'' OD x 1/4'' ID
Quantity
18627
H/SHRINK 2:1 PTFL; 4.00; FT; P/N:18627 H/SHRINK 2:1 PTFL
Quantity
1EPS-300-3/16
INS SLEEVING 2420957-001; 200.00; FT; P/N: 1EPS-300-3/16 (2420957-001) INSULATION SLEEVING
Quantity
205-0543
H/Shrink tubing 1.5" Yellow; 16.20; FT; P/N: 205-0543 Heat Shrink Tubing , 1.5" Yellow MIL-I-23053B/5
Quantity
205-0578
H/SHR 23053B/5 CLEAR 1/16"; 2.75; FT; P/N: 205-0578 H/Shrink Tubing , Clear 1/16" (MIL-23053B/5)
Quantity
205-0600
TUBING H/SHRINK RED 1/4"; 35.12; FT; P/N: 205-0600 H/Shrink Tubing , Red 1/4"
Quantity
205-0609
TUBING H/SHRINK, Yel, 1/4"; 35.00; FT; P/N: 205-0609 Mini-Spool H/Shrink Tubing , Yellow 1/4"
Quantity
205-0612
TUBING H/SHRINK Yel, 3/4"; 11.30; FT; P/N: 205-0612 Mini-Spool H/Shrink Tubing , Yellow 3/4"
Quantity
205-1457
H/SHR. TUBING 3/16"YEL23053B/5; 10.20; FT; P/N: 205-1457 Heat Shrink Tubing 3/16 " (MIL-I-23053B/5), Yellow
Quantity
23053/5-106-9CUT
H/SHRINK 0.5' CUT; 9; EA;
Quantity
24x15x0.0135"
BRAID; 155.00; FT; Aluminum Wire Braid P/N: 24x15x0.0135"
Quantity